1 2 3 4

НачалоТП ДГС "РИЛСКИ МАНАСТИР"


ТП ”ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР” НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2019
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
24/04/2018
ЮЗДП ОРГАНИЗИРА АВИОБОРБА СРЕЩУ РЪЖДИВА БОРОВА ЛИСТНА ОСА