1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 13 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1902 бб, дб, чб, 539 329 16 208 7 1099 50249 Таен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1906 ак, бб, гбр, дб, чб, 273 598 55 368 7 1301 53838 Таен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, дб, дрш, чб, 33 180 79 1011 146 1449 61897 Таен търг

14.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, дб, чб, 152 388 22 266 7 835 34839 Таен търг

14.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1909 бб, бк, брз, врб, ела, см, 1308 189 42 932 127 2598 145481 Таен търг

12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1910 бк, 14 1 5 442 48 510 23662 Таен търг

12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1911 бк, дб, 22 4 0 554 33 613 26853 Таен търг

12.04.2019
16.07.2019 16.07.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1912 бб, бк, брз, дрш, ела, ива, см, трп, 140 364 240 839 24 1607 63395 Таен търг

12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1913 бб, бк, дб, трп, чб, 61 846 122 843 28 1900 73265 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1908 ак, бб, дб, кгбр, чб, 167 411 46 189 0 813 32962 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1918 ак, бб, бк, гбр, дб, дгл, чб, 34 233 52 738 49 1106 46539 Таен търг

30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1919 ак, врб, дрш, ел, тп, 61 8 6 121 10 206 7573 Таен търг

30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1916 бб, бк, гбр, дб, 6 6 0 508 17 537 23679 Таен търг

30.07.2019
ПРОВЕДЕНА