1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 10 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1901 бк, дб, срлп, 4 36 26 1032 10 1108 36517 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, бл, дб, чб, 14 13 11 906 140 1084 35610 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, дб, чб, 152 388 22 266 7 835 23519 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1905МТ бб, 71 338 11 122 12 554 14883 Открит конкурс

14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1907МТ бб, бк, дб, трп, чб, 149 8 7 165 33 362 10936 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1908 ак, бб, дб, кгбр, чб, 167 411 46 189 0 813 24442 Открит конкурс

01.02.2019
19.02.2019 19.02.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1915 бк, гбр, дб, 0 0 0 189 0 189 6048 Открит конкурс

30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1917 бк, 0 0 0 219 0 219 7008 Открит конкурс

30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1914 бб, чб, 5 25 9 79 0 118 2819 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1920 бб, 0 59 20 186 0 265 6324 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА