1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 7 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1901 бк, дб, срлп, 4 36 26 1032 10 1108 36517 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, бл, дб, чб, 27 157 70 949 142 1345 42643 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, дб, чб, 152 388 22 266 7 835 23519 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1905МТ бб, 71 334 10 112 10 537 14436 Открит конкурс

14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1907МТ бб, бк, дб, трп, чб, 149 8 7 165 33 362 10936 Открит конкурс

14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1908 ак, бб, дб, кгбр, чб, 167 411 46 189 0 813 24442 Открит конкурс

01.02.2019
19.02.2019 19.02.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1914 бб, чб, 5 25 9 79 0 118 2819 Договори по чл. 27   23.05.2019 23.05.2019