1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Рилски манастир - Дата на обявата: 06.11.2019
Преписка ID: 9094304
Предмет: ,,Доставка чрез закупуване и монтаж на 2 бр. климатици за нуждите на ТП ДГС Рилски манастир''
Валидна до (вкл.): 18.11.2019