1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Рилски манастир - Дата на обявата: 06.03.2019
Преписка ID: 9086467
Предмет: ,,Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труда за нуждите на ТП ,,ДГС Рилски манастир''''
Валидна до (вкл.): 14.03.2019