1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 13 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2001 бб, бк, бл, врб, дб, кст, трп, чб, 278 569 51 787 58 1743 73734 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2002 бк, дб, срлп, 4 36 26 1032 10 1108 62425 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2003 бб, бк, брз, ива, см, трп, 242 254 27 796 73 1392 65819 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2004 бб, бк, брз, дгл, ела, ива, см, трп, 161 146 21 438 44 810 40417 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2005 бб, тп, чб, 52 608 194 219 10 1083 32297 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2007 бб, бк, брз, дб, дгл, ива, см, трп, 154 571 138 461 54 1378 57707 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2008 бб, бк, брз, ела, ива, см, 384 313 102 360 39 1198 63345 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2009 бб, бк, дб, дгл, 17 139 7 51 0 214 6573 Таен търг

11.09.2020
29.09.2020 29.09.2020
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2011 бб, бк, брз, дрш, ела, ива, см, трп, чб, 663 91 29 425 34 1242 67371 Таен търг

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2012 бб, чб, 28 313 152 127 6 626 16884 Таен търг

11.09.2020
29.09.2020 29.09.2020
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2013 бб, дб, чб, 491 162 11 113 3 780 39795 Таен търг

27.10.2020
12.11.2020 12.11.2020
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2015 бк, 14 1 5 0 428 448 20714 Таен търг

27.10.2020
12.11.2020 12.11.2020
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2014 ак, бб, дб, дгл, чб, 28 466 155 210 2 861 25466 Явен търг

27.10.2020
12.11.2020 12.11.2020