1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 6 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2102 бб, бк, дгл, см, 419 372 18 291 26 1126 54330 Таен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2103МТ ак, бб, дб, чб, 31 678 38 305 12 1064 35771 Таен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2104МТ бб, бл, гбр, кгбр, чб, 385 368 31 268 17 1069 49095 Таен търг

29.06.2021
16.07.2021 16.07.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2105МТ бб, дб, чб, 140 312 10 143 8 613 25526 Таен търг

29.06.2021
16.07.2021 16.07.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2107МТ бб, дб, чб, 114 98 3 60 4 279 14160 Таен търг

29.06.2021
16.07.2021 16.07.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2108 бб, бк, ела, чб, 958 24 26 328 34 1370 88208 Таен търг

29.06.2021
16.07.2021 16.07.2021