1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 10 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2102 бб, бк, дгл, см, 419 372 18 291 26 1126 54330 Таен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2103МТ ак, бб, дб, чб, 31 678 38 305 12 1064 35771 Таен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2104МТ бб, бл, гбр, кгбр, чб, 385 368 31 268 17 1069 49095 Таен търг

29.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2105МТ бб, дб, чб, 140 312 10 143 8 613 25526 Таен търг

29.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2107МТ бб, дб, чб, 114 98 3 60 4 279 14160 Таен търг

29.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2108 бб, бк, ела, чб, 958 24 26 328 34 1370 88208 Таен търг

29.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2109 бб, бл, гбр, чб, 268 704 33 323 33 1361 65708 Явен търг   12.10.2021 12.10.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2110 бб, дб, чб, 45 737 42 192 14 1030 42145 Явен търг   12.10.2021 12.10.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2111 бб, бк, брз, дб, дгл, см, чб, 385 302 21 153 17 878 53218 Явен търг   12.10.2021 12.10.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2112 бб, бл, гбр, чб, 210 649 33 278 27 1197 57269 Явен търг   12.10.2021 12.10.2021