1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 1 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2006МТ бб, бл, дб, дгл, чб, 46 366 102 230 3 747 20157 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА