1 2 3 4

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 7 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Рилски манастир 2001 1.попълване на култури-27 дка-10 800 бр.-временно съхранение на фиданки ; садене на фиданки в цепнатини.2.отглеждане на култури:2.1.ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете-30дка;2.2.окосяване на плевели с коса-30; 2.3.поливане на топола-390 дка 14209 Открит конкурс

12.02.2020
28.02.2020 28.02.2020
ДГС Рилски манастир 2003 1.почвоподготовка-10 дка:1.1.ръчно почистване на площи за залесяване -3дка;1.2.направа на тераси с ръчни интсрументи-4000 лм2.залесяване - 10 дка:2.1.съхранение на фиданки-4000 бр.;2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини-4000 бр.3.отглеждане на култури-20 6335 Открит конкурс

21.02.2020
09.03.2020 09.03.2020
ДГС Рилски манастир 2004 1.почвоподготовка-20 дка:1.1.направа на тераси с ръчни интсрументи-8000 лм2.залесяване - 20 дка:2.1.съхранение на фиданки-7000 бр.;2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини-7000 бр.3.отглеждане на култури-40 дка:3.1.първо отгл.-ръчно плевене и разрохкване н 11541 Открит конкурс

21.02.2020
09.03.2020 09.03.2020
ДГС Рилски манастир 2005 1.почвоподготовка-17 дка:1.1.ръчно почистване на площи за залесяване -8дка;1.2.направа на тераси с ръчни интсрументи-6800 лм2.залесяване - 17 дка:2.1.съхранение на фиданки-5950 бр.;2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини-5950 бр.3.отглеждане на култури-34 10392 Открит конкурс

21.02.2020
09.03.2020 09.03.2020
ДГС Рилски манастир 2007 отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление-10 дка 441 Открит конкурс

10.09.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Рилски манастир 070542040 2006 1.почвоподготовка:1.1.ръчно почистване на площи-5 дка. 1.2.направа на опростена почвоподготовка-25000лм.2.залесяване-ръчно сеене на семена в гнезда-50 дка. 14545 Открит конкурс

02.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Рилски манастир 070542040 2009 1.почвоподготовка есен 2020 г.: ръчно почистване на площи-3 дка.;направа на тераси - 8000 лм;2.залесяване пролет 2021 год.- съхранение на фиданки-6600бр.;садене на фиданки-6600 бр.3.отглеждане на едногодишна култура-първо-ръчно плевене и разрохкване на по 9912 Открит конкурс

23.09.2020
08.10.2020 08.10.2020