1 2 3 4

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 6 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Рилски манастир 2101 1.попълване на култури-20 дка2.отглеждане на култури-44 дка 5285 Открит конкурс

04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2102 1.Почистване на площи за залесяване-10 дка2.направа на дупки с моторен свредел-20 дка-16000бр.3.залесяване - ръчно садене на фиданки в дупки отворени с моторен свредел и временно съхранение на фиданки-20 дка-16000бр.4.отглеждане /първо и следващо/ на едно 12476 Открит конкурс

04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2103 1.Почистване на площи за залесяване-10 дка2.направа на дупки с моторен свредел-20 дка-8000бр.3.залесяване - ръчно садене на фиданки в дупки отворени с моторен свредел и временно съхранение на фиданки-20 дка-8000бр.4.отглеждане /първо и следващо/ на едного 7133 Открит конкурс

04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2104 отглеждане /първо и следващо/ на две- и тригодишни горски култури-150 дка 9959 Открит конкурс

04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2105 отглеждане /първо и следващо/ на двегодишни горски култури-100 дка 7744 Открит конкурс

04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2106 1.Почистване на площи за залесяване-2 дка2.направа на площадки с ръчни инструменти-60 дка-33000бр.3.залесяване - ръчно садене на фиданки в дципнатини и временно съхранение на фиданки-60 дка-33000бр.4.отглеждане /първо и следващо/ на едногодишни горски кул 33808 Открит конкурс   03.09.2021 03.09.2021